Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gość specjalny w PSP w Kamieniu Śląskim

Dnia 8 kwietnia 2009r.gościliśmy pana dr Norberta Lyska, byłego absolwenta naszej szkoły. Na spotkanie zostali zaproszeni: pani radna Dorota Matauszek, sołtysi wsi Kamienia Śląskiego i Kamionka panowie Zbigniew Kawa i Hiacent Skowronek. Na wstępie dyrektor szkoły Tomasz Sochański przedstawił uczniom postac pana Lyska, jego krótki życiorys i zasługi dla środowiska i regionu. Sołtys Kamienia Śląskiego Zbigniew Kawa opowiedział uczniom o sponsorowaniu przez pana Lyska wielu poczynań na rzecz szkoły i miejscowości. Spotkanie uświetniły występy uczniów. Były piosenki tematycznie związane z regionem, monologi laureatów konkursu „Śląskiego Berania”, występ chóru i prezentacje instrumentalne. Następnie głos zabrał zaproszony gośc. Norbert Lysek swoje wystąpienie podzielił na dwie części. W pierwszej zwrócił się do dorosłych, w drugiej do uczniów szkoły. Barwnie opowiadał o swoim życiu, wspominał dzieciństwo, dom rodzinny, czasy szkoły podstawowej, swoją młodośc, okres pobytu w wojsku, studia, swoją pracę w Tarnowie Opolskim, gdzie przez wiele lat był dyrektorem i prezesem zakładu Opolwap. Dr Lysek jest także autorem książki: „ Karlus z Kamienia”, w której opowiada, „że niczego się nie wstydzi, gdyż zawsze był sobą”. Z sentymentem mówił o miejscach, do których często powraca, jego lokalny patriotyzm przewijał się w całym wystąpieniu. Nasz gośc był bardzo wzruszony, cieszył się ze spotkania zorganizowanego w szkole. Ponieważ następnego dnia obchodził urodziny, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście odśpiewali panu Lyskowi „Sto lat”, a pan dyrektor wręczył gościowi bukiet wiosennych kwiatów i dyplom „Przyjaciela szkoły”. Następnie zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML