Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z psychologiem

Dnia 27.03.2009 r. w PSP w Kamieniu Śl. odbyło się spotkanie z psychologiem panem Rafałem Zdańkowskim.

         Zaproszenie skierowano do wszystkich chętnych i zainteresowanych rodziców, rodziców temat spotkania dotyczył umiejętności wychowawczych.

         Spośród czynników składających się na sukces wychowawczy wymieniono i omówiono trzy podstawowe: samoświadomość siebie jako rodzica, znajomość własnego dziecka oraz budowanie relacji wzajemnego zrozumienia. Szczególna uwagę zwrucono na potrzebę zainteresowania rodziców własnym dzieckiem, jego sprawami, potrzebę wspólnego spędzania wolnego czasu, co w naturalny sposób kształtuje wiezi pomiędzy rodzicami, a dziećmi. Poruszono również temat konsekwencji w wychowaniu oraz właściwego budowania autorytetu rodzicielskiego.

         Wszystkie wskazówki dotyczące umiejętności wychowawczych pozostaja bardzo cenne w dobie różnorodnych problemów cywilizacyjnych, które dotykają współczesną rodzinę.

         Spotkanie przebiegało w życzliwej atmosferze, w czasie jego trwania był czas na zapytania i dyskusje, w których rodzice dzielili się własnymi doświadczeniami. Niestety niewielu rodziców skorzystało z zaproszenia.

         Uczestnicy spotkania z pewnością skorzystają z rad i wskazówek, by podejmować kolejne, niełatwe wyzwania wychowawcze.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML