Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności Sołectwa Malnia

 • Boże Ciało w Malni

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji:
 • Obwieszczenie

  Malnia, 27 kwietnia 2022 r.     O B W I E S Z C Z E N I E Sołtys wsi Malnia zaprasza wszystkich mieszkańców  na zebranie wiejskie Sołectwa Malnia, które odbędzie się dnia 05.05.2022r. (czwartek) o godz. 18.00  w budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Powstańców 2 w Malni  (budynek po byłym Ośrodku Zdrowia) Porządek zebrania (projekt): Porządek zebrania (projekt): 1. Powitanie uczestników zebrania; 2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania; 3. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności; 4. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie przez mieszkańców; 5. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin; 6. Dyskusja; 7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin; 8. Informacja o odbytych posiedzeniach Rady Sołeckiej i jej działalności w okresach pomiędzy zebraniami wiejskimi; 9. Wolne wnioski; 10. Zamknięcie obrad;       Sołtys wsi Malnia Radna Rady Miejskiej w Gogolinie           Barbara Herok Otrzymują: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala Mieszkańcy sołectwa zgodnie z § 14 
  Data publikacji: 27-04-2022 16:03
 • Sprzątanie świata

  Brak opisu obrazka
  W ramach wiosennej akcji "Sprzątanie świata", w czwartek 7 kwietnia, grupa mieszkańców uporządkowała teren przy Świetlicy Wiejskiej w Malni. Zagrabiono teren i rozplantowano ziemię przygotowując pod zasiew nowego trawnika. Na uporządkowanym placu pojawiły się wielkanocne ozdoby z tradycyjną kroszonką na czele.
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji:
 • Obwieszczenie

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji:
 • Trzydniowy wyjazd do Brennej

  Brak opisu obrazka
  Zwieńczeniem ferii zimowych w Malni był wyjazd na zimowisko do Brennej. W wyjeździe uczestniczyło 36 osób: dzieci, młodzież plus opiekunowie. W programie wyjazdu znalazły się zajęcia na śniegu, wyjście na lodowisko, zajęcia z wolontariuszkami oraz wyjazd do Wisły. W Wiśle chętni mogli wjechać wyciągiem na skocznie i podziwiać piękną zimową panoramę Beskidu Śląskiego.
  Data publikacji:
 • Zbiórka na Ukrainę

  Brak opisu obrazka
  Drodzy Mieszkańcy Malni, Burmistrz Gogolina uruchamia zbiórkę na rzecz wsparcia Ukrainy. My jako sołectwo solidaryzując się z Ukrainą, chcemy również dołączyć się do tej akcji. Potrzebne są środki higieniczne i dezynfekcyjne oraz opatrunkowe, a także żywność z długim terminem przydatności. W celu uzgodnienia miejsca przekazania wsparcia, podaje nr telefonu do kontaktu: Barbara Herok 784 913 342  Za wszelka pomoc i okazane wsparcie już bardzo serdecznie dziękuje!
  Data publikacji:
 • Spotkanie opłatkowe

  Brak opisu obrazka
  W niedzielne popołudnie w ciepłej i świątecznej atmosferze przy wspólnym stole zasiedli  seniorzy i osoby samotne - mieszkańcy Malni. Tradycyjnie jak co roku Sołtys wraz  z Radą Sołecką Wsi Malnia zaprosili wszystkie osoby starsze i samotne na spotkanie opłatkowe do Resturacji Linder w Malni. Wigilijne spotkanie swoimi występami uświetniły dzieci z przedszkola i szkoły w Malni, a gościnny koncert kolęd i pastorałek zagrała Krapkowicka Orkiestra Dęta. Do wspólnej uroczystej kolacji zasiadło ok. 100 osób. Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym za pomoc oraz sponsorom za wsparcie finansowe.
  Data publikacji:
 • Św. Mikołaj przyszedł do dzieci!

  Brak opisu obrazka
  Już tradycją jest, że w okolicach 6 grudnia postać Św. Mikołaja przynosi słodkości dla naszych najmłodszych mieszkańców. W niedzielę 5 grudnia przy Świetlicy Wiejskiej zorganizowano takie spotkanie. Program artystyczny przygotowała pani Magdalena Jąderko ze swoimi podopiecznymi z klasy pierwszej naszej szkoły. Organizatorami i sponsorami imprezy byli Rada Sołecka i Mniejszość Niemiecka wsi Malnia.
  Data publikacji:
 • Jarmark Bożonarodzeniowy w Malni.

  Brak opisu obrazka
  Dnia 28 listopada w godzinach popołudniowych odbył się jarmark bożonarodzeniowy na boisku w Malni. Występy dzieci z przedszkola i szkoływ Malni, stoiska gastronomiczne, stoiska z artykułami świątecznymi oraz sypiący śnieg tworzyły atmosferę iście świąteczną. Odwiedzający jarmark goście mogli spróbować swojskiego ciasta, spróbować dziczyzny czy zaopatrzyć sie w swojskie pierogi na świąteczny stół. Komu było zimno mógł napić się kawy, gorcej herbaty lub, jak przystało na jarmark bożonarodzeniowy, napić się grzanego wina. Organizatorami jarmarku byli PSP Malnia oraz sołectwo Malnia. Do współpracy były zaproszone również sołectewa z Choruli i Odrowąża oraz DFK Malnia i Koło Gospodyń Wiejskich w Malni.
  Data publikacji:
 • Zapraszamy na spotkanie ze Św. Mikołajem

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji:
 • "Bliżej naszych sąsiadów"

  Brak opisu obrazka
  Sołectwo Malnia zostało beneficjentem programu "Bliżej naszych sąsiadów" Fundacji GÓRAŻDŻE -Aktywni w Regionie 2021r. Projekt pod nazwą Świetlica Wiejska miejscem integrującym całą społeczność lokalną - zagospodarowanie i utwardzenie terenu przy świetlicy" jest obecnie w trakcie realizacji. Uzyskane środki pozwolą na szybszą realizację planów i zamierzeń. Świetlica jest jedynym miejscem spotkań społeczności naszego sołectwa. Planowane jest systematyczne zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i dostosowanie do organizacji wszelkiego rodzaju imprez i spotkań okolicznościowych na świeżym powietrzu. Jest to miejsce położone w urokliwej części wioski, niedaleko od Odry, z dala od ruchu samochodowego. Dobrze zagospodarowane może służyć wielu mieszkańcom zarówno jako miejsce imprez integracyjnych oraz jako miejsce do indywidualnego odpoczynku i relaksu.
  Data publikacji:
Wersja XML