Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kanalizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu tj.
- kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø160-250 PVC wykonane
w wykopach - 3 298 mb
- kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 150-250 kam. wykonane metodą
przewiertów-mikrotuneli w drodze wojewódzkiej - 808 mb
- podejścia przykanalików - 879 mb/130 szt.
- kanalizacja ciśnieniowa Ø50-63 PE - 527 mb
- pompownie przydomowe - 5 szt.
- przepompownia ścieków sieciowa - 1 szt. wraz z zasileniem elektroenergetycznym
kablowym
- rurociąg tłoczny Ø90 PE

 

 

Wersja XML