Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Na spotkanie przybyli  Burmistrz Gogolina ,przedstawiciele wszystkich kół DFK  Gminy Gogolin ,oraz przedstawiciele młodzieżowej  grupy liderów  Mniejszości Niemieckiej.Na zebraniu zostało przyjęte roczne sprawozdanie z działalności zarządu .

 

 

Wersja XML