Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakie usługi świadczy DSS w Kamionku

Jakie usługi świadczy Dom Spokojnej Starości w Kamionku.

 

Szereg usług jak: umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, rehabilitacji  leczniczej, społecznej, zawodowej, ochrony zdrowia psychicznego. Usługi religijne, opiekuńcze, wspomagające zgodnie z obowiązującymi standardami. Umożliwi zaspokojenie potrzeb kulturalno rozrywkowych, pomoże w rozwijaniu, nawiązywaniu i stymulowaniu kontaktów z rodziną, znajomymi, otoczeniem.

 

Pomoże w załatwieniu spraw osobistych i zapewni ochronę prawną. Każdy mieszkaniec będzie maił zapewnione pełnowartościowe wyżywienie czyli 3 posiłki dziennie w tym wyżywienie dietetyczne zgodne ze wskazaniami lekarza, a podstawowe produkty i napoje będą dostępne przez całą dobę.

 

Ważna sprawa to leki, których ludzie starsi również potrzebują. Każdy mieszkaniec będzie we własnym zakresie kupował leki, 100% pozostałe sfinansuje DSS. W miarę potrzeby zadbamy o inne usługi jak fryzjerskie, kontakt z codzienną prasą i i Internetem.

 

Dom zabezpieczy także osobiste środki higieniczne i inne przedmioty w miarę indywidualnych potrzeb. Wszystko zależy od naszych mieszkańców i ich oczekiwań, zainteresowań i stylu życia.

Wersja XML