Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie opracowanych projektów małej architektury

W dniu 8 grudnia w Ośrodku "Skowronek" w Głuchołazach odbyło się seminarium pt. "Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi - jej  przejawy i uwarunkowania". Otwarcia konferencji dokonał Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński. Podczas spotkania przedstawiono referaty z dziedziny urbanistyki, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przestrzeni i krajobrazu wiejskiego. Na zakończenie seminarium zostały wręczone 10 sołectwom projekty  wykonane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Nasze sołectwo reprezentowali: Sołtys Hiacynt Skowronek oraz przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Bonkosch. 

Poniżej fotoreportaż z seminarium:

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML