Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Owocowa wieś

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek zakończyło realizację zadania w ramach programu grantowego Fundacji “Aktywni w Regionie” pt. Owocowa Wieś. Projekt ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Kamionek przez stworzenie nowej atrakcji turystycznej jakim będzie Owocowa Wieś. W ramach grantu zakupiono 200 drzewek owocowych starych odmian takich jak: wiśnia, czereśnia, jabłoń, grusza i śliwa. Drzewka zostały rozdane wszystkim gospodarstwom domowym w Kamionku w celu posadzenia ich na terenie każdej posesji oraz w miejscach ogólnie dostępnych na terenie miejscowości. W projekt zostali zaangażowani wszyscy mieszkańcy wsi, nie zależnie od wieku. Mieszkańcy zobowiązali się do dzielenia zebranymi owocami z odwiedzającymi naszą miejscowość gośćmi i turystami. Zebrane do koszów owoce zostaną wystawione na wyznaczonych stanowiskach w całym Kamionku.

 

Projekt został napisany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek przy współpracy z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji dziękują Fundacji „Aktywni w Regionie” za przyznanie grantu na wykonanie projektu.

 

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

  Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML