Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mikołaj

W dniu 6 grudnia naszą miejscowość odwiedził św. Mikołaj. Po mszy roratniej w kaplicy, spotkał się w Domu Spokojnej Starości z wszystkimi dziećmi. Były uśmiechy, wierszyki i piosenki, a w podziękowaniu od Mikołaja prezenty. Maluchy i starszaki razem się cieszyły, że Mikołaja zobaczyły.....

Organizatorami spotkania byli: Rada Sołecka, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek, DFK Kamionek  i Dom Spokojnej Starości.

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 Spotkanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach " Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2013r." pt." Działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych w zakresie kultury".

Wersja XML