Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP - rok 2013

 W dniu 27 kwietnia 2013 r. rozstrzygnięty został Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP za 2012 rok. Komisja konkursowa obradowała na terenie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, przewodniczył jej Andrzej Klaczkowski.
 
Poniższe wyniki Konkursu opracowano na podstawie „Sprawozdania Komisji Konkursowej Kół z weryfikacji „Konkursu o tytuł najaktywniejszego Koła SEP’ za rok 2012”.
 
Skład komisji konkursowej
*       Kazimierz Chabowski, Oddział Wrocławski,
*       Cezary Dębiec, Oddział Piotrkowski,
*       Sławomir Gawęda, Oddział Nowohucki.
*       Andrzej Klaczkowski, Oddział Zagłębia Węglowego – przewodniczący komisji,
 
Struktura kół zgłoszonych do konkursu
W konkursie uczestniczyło 33 Kołał z 11 oddziałów:
*       Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, Warszawa - 3 koła
*       Oddział Kielecki - 2 koła
*       Oddział Krakowski – 4 koła
*       Oddział Łódzki - 4 koła
*       Oddział Nowa Huta - 2 koła
*       Oddział Opolski - 2 koła
*       Oddział Piotrkowski - 2 koła
*       Oddział Poznański - 2 koła
*       Oddział Radomski - 1 koło
*       Oddział Wrocławski - 8 kół
*       Oddział Zagłębia Węglowego - 3 koła.
 
Zestawienie wyników konkursu
 
 
Tab. 2. Grupa „B” (koła zakładowe od 31 do 60 członków)
Nazwa Koła
Oddział
Lokata
Koło SEP nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej (Jerzy Leszczyński)
Wrocławski
I
Koło SEP przy WAT (Stanisław Konatowski)
EIT - Warszawa
II
Koło SEP nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki O. Wrocławski (Grażyna Murach)
Wrocławski
III
Koło SEP nr 1 przy PSE Południe (Andrzej Czajkowski)
Zagł. Węgl.
IV
Koło SEP nr 26 przy PGE Elektrownia Opole (Rafał Kurzywilk)
Opolski
V
Koło SEP przy RWN Kielce (Zygmunt Maj)
Kielecki
VI
Koło SEP przy EMITEL Sp. z o.o. (Józef Borowiak)
Poznański
VII
Koło SEP nr 24 Region Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielski przy Tauron Dystrybucja S.A. (Andrzej Bonkosch)
Opolski
VIII
 

Informacja ze strony www.sep.com.pl

Wersja XML