Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odczyt firmy ENSTO

W dniu 22 października w świetlicy Rejonu Dystrybucji Wschód w Kędzierzynie - Koźlu odbył się odczyt przygotowany przez firmę ENSTO na temat "Sprzęt i narzędzia do pracy Budowa linii napowietrznych i kablowych 15kV".

Podczas spotkania w pierwszej części zostały przedstawione informacje na temat osprzętu kablowego ENSTO. Druga część odczytu poświęcona była wymaganiom normy europejskiej PN-EN 50483 dla osprzętu do linii nN. Kolejny temat poruszany na prezentacji dotyczył linii PAS w ujęciu nowej normy PN-EN 50397 - zastosowanie w praktyce. W odczycie udział wzięło 18 osób.

Kliknij, aby powiększyć(CTRL+)  lub pomniejszyć (CTRL-) zdjęcie

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML