Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia Koła nr 24 przy Rejonie Energetycznym Strzelce Op.

Koło powstało w 1985 roku z inicjatywy pracowników technicznych Rejonu Energetycznego, skupiło stałą liczbę inżynierów (5) oraz techników (7-8). Na pierwszego prezesa Koła wybrano Ryszarda Szczepankiewicza.

Zarządy koła w latach:

1985 – 1987

Prezes – Ryszard Szczepankiewicz

Sekretarz – Piotr Ledwig

Skarbnik –  Sławomir Zalewski

1987 – 1990

Prezes – Ryszard Szczepankiewicz

Sekretarz – Piotr Ledwig

Skarbnik – Sławomir Zalewski

1990 – 1994

Prezes – Ryszard Szczepankiewicz

Sekretarz – Piotr Ledwig

Skarbnik – Sławomir Zalewski

1994 – 1998

Prezes – Rajnard Staś

Sekretarz – Piotr Ledwig

Skarbnik – Sławomir Zalewski

1998 – 2002

Prezes – Janusz Pisarek

Sekretarz – Sławomir Zalewski

Skarbnik – Rajnard Staś

2002 – 2006

Prezes – Janusz Pisarek

Sekretarz – Sławomir Zalewski

Skarbnik – Rajnard Staś

2006 – 2010

Prezes – Andrzej Bonkosch

Sekretarz – Maciej Owczarczak

Skarbnik – Rajnard Staś

2010 - 2012( połączenie z kołem nr 9)

Prezes – Andrzej Bonkosch

Sekretarz – Piotr Niklewicz

Skarbnik – Maciej Owczarczak

Wersja XML