Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie adwentowo-wigilijne

W dniu 5 grudnia o godz 16.30 w sali lustrzanej Hali Sportowej im.B. Z. Blautów odbyło się tradycyjne spotkanie adwentowo- wigilijne dla seniorów dzielnicy Karłubiec. Imprezę organizował zarząd dzielnicy Karłubiec i zarząd DFK z Karłubca. Potrawy wigilijne przygotowała kuchnia szkolna PSP Nr.3.
W imprezie brało udział 90 seniorów, a zaszczycili  ją swoją obecnością ksiądz Proboszcz J. Skowronek i p. Burmistrz J. Wojtala z małżonką.
Wszystkim chorym seniorom zostały dostarczone potrawy wigilijne do domu.
Imprezę uświetnił swoim śpiewem zespół  ,,Szwarne Dziołchy”, nad całością czuwała Waltrauda Wicher.
W.W.

Brak opisu obrazka
 

Wersja XML