Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inscenizacja bajki

12 grudnia panie z Karłubieckiego Koła udały się do Jablunkova w republice Czeskiej z inscenizacją bajki „Królewna Snieżka i siedmiu krasnoludków”. Przedsyawienie przygotowano w ramach projektu „Baśnie, bajki, bajeczki…” współfinasowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Rozowju Regionelnego i budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Gminę Łodygowice i Miasto Jablunkov.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML