Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura wsi

 1. społeczna
  • Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza,
  • przedszkole,
  • kościół z salką parafialną,
  • remiza strażacka ze świetlicą,
  • stadion sportowy,
  • świetlica - miejsce spotkań mieszkańców wsi,
  • Koło DFK (Mniejszość Niemiecka),
  • Orkiestra Dęta Górażdże Cement SA,
  • biblioteka - filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie,
  • plac spotkań wiejskich wraz z siłownią na wolnym powietrzu

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 1. techniczna
  • radiowa sieć internetowa
  • dobre oświetlenie wsi,
  • dobrze rozwinięty system komunikacji drogowej,
  • dobra łączność telefoniczna,
  • przystanek kolejowy,
  • dwa sklepy spożywcze.
Wersja XML