Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydatne dane teleadresowe w sytuacjach kryzysowych

Lp

Nazwa

Adres

Telefon

Adres mailowy

 

1

2

3

4

5

1

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. 77 4524 125

tel. 77 4524 126

2

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel. 77 4074 303

tel. 77 4074 300

tel. 77 4074 333

3

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach (oficer dyżurny)

ul. Sądowa 25
47-300 Krapkowice

tel. 77 4079 723

tel. alarm. 112

 

4

Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

ul. 3 Maja 19
47-303 Krapkowice

tel. 77 4079 700,

tel. alarm. 998/112

sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl.

5

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel. 77 4661 515

6

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

-

tel. alarm. 112

-

7

Pogotowie Ratunkowe

-

tel. alarm. 999/112

-

8

Pogotowie Gazowe

-

tel. alarm. 992

-

9

Pogotowie energetyczne

-

tel. alarm. 991

-

10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel. 77 4466 015

pcpr@powiatkrapkowicki.pl

11

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel. 77 4661 470

12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

ul. Ks. Koziołka 30

47-303 Krapkowice

tel. 77 4466 740

tel. alarm. całodobowy

502 635 535

 

Krapkowickie Centrum Zdrowia (Szpital w Krapkowicach)

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oddział wewnętrzny

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział noworodków

Oddział pediatryczny

Oś. XXX-lecia 21

47-303 Krapkowice-Otmęt

 

 

tel. 77 44 67 200

 

 

tel. 77 4467 274

tel. 77 4467 279

tel. 77 4467 205

tel. 77 4467 256

tel. 77 4467 210

13

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

tel. 77 4661 263

poradnia @ powiatkrapkowicki.pl

Telefon zaufania: 77 4667272 czynny od 16 do 18 w poniedziałek, wtorek i środę

14

Urząd Miejski w Gogolinie

Gminne Centrum Reagowania

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

tel. 77 40 76 823

tel. 77 40 76 802

 

15

Posterunek Policji w Gogolinie

ul. Krapkowicka 4

47-320 Gogolin

tel. 77 4666 207

 

16

Urząd Miejski w Gogolinie

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

tel. 77 4076 800

17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

ul. Strzelecka 20

47-320 Gogolin

tel. 77 4666 951

18

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o.

ul. Ligonia 15

47-320 Gogolin

tel. 77 4232 031

19

Biuro Obsługi Klienta  (usługi komunalne)

ul. Strzelecka 15

47-320 Gogolin

tel. 77 4232 049

 

20

Straż Miejska w Gogolinie

ul. Krapkowicka 4

47-320 Gogolin

tel. 77 4666 750
tel. kom. 506 176 916

21

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

ul. Szkolna 2

37-320 Gogolin

tel. 77 40 76 969

 

22

Grupowa Praktyka Lekarska „Nowa Przychodnia”

ul. Szkolna 2

37-320 Gogolin

tel. 77 4076 973

-

23

Specjalistyczna Poradnia Lekarza Rodzinnego w Kamieniu Śląskim

ul. Klasztorna 5

47-325 Kamień Śląski

tel. kom. 694 325 478

tel.77 4671 111

-

 

Wersja XML