Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Rady Sołeckiej

 

W czwartek 20 stycznia 2011r. na zebraniu wiejskim wybrano nowego sołtysa i członków rady w sołectwie. W zebraniu uczestniczył burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz, przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek, sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz i radny Józef Schlappa. Na początku ustępujący sołtys Siegmund Dransfeld złożył sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w ostatniej kadencji. W zebraniu wiejskim uczestniczyło 31 osób posiadających czynne prawo wyborcze. W przeprowadzonych wyborach oddano 31 ważnych głosów, wybrano następujących czlnków Rady Sołeckiej: Leokadia Przemus (29 ważnych głosów), Beata Biekiersz (29 ważnych głosów), Maria Tomeczek (29 ważnych głosów), Urszula Nowak (27 ważnych głosów), Siegmund Dransfeld (26 ważnych głosów) i Sylwia Otorowska (24 ważnych głosów). W wyborach na sołtysa zgłoszono kandydaturę Elżbiety Banert, która uzyskała 27 glosów obejmując stanowisko sołtysa na kolejną czteroletnią kadencję.

 

 

 

Wersja XML