Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walory krajobrazowo – przyrodnicze

Nazwa wioski Zakrzów pochodzi od zwrotu „osada za krzem”. Na terenie Zakrzowa znajduje się sporo śladów po przedwojennych właścicielach. Zachował się między innymi niewielki pałacyk - siedziba rodu Madelungi, właścicieli okolicznych dóbr ziemskich. Obiekt jest położony w parku, pełnym rzadkich okazów drzew i krzewów. W dawnych czasach zachwycał swym pięknem i był dumą wioski.

„Zakrzowska Szpica” jest to wzniesienie z kamienia wapiennego należące do masywu Góra Świętej Anny, jego wysokość wynosi 256 m. n.p.m. Podobno na „Szpicy” istniała również budowla z XI w., która była warownią słowiańską. Z warownią są związane liczne podania i legendy. Obok góry wiedzie trakt leśny, wiodący do Kamionka. Zakrzów leży na terenie podmokłym – znajdują się tam dwa duże stawy.

Wersja XML