Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie

 

  Dnia 26 września 2012r. o godz.19.00 w sali OSP Zakrzów odbyło się zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego podczas, którego podjęto uchwałę o podziale środków przypadających na daną miejscowość. Kwota funduszu przypadającego na sołectwo zostanie spożytkowana na cele wspólne dla Zakrzowa i Dąbrówki. Przeznaczono na budowę studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego przy szkole podstawowej, na zakup aparatu fotograficznego, zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Zakrzów oraz remont zakup paliwa do kosiarki.

 

 

 

 

 

Wersja XML