Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Wyszehradzki

Misją Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest wspieranie rozwoju i ściślejszej współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej (V4) jak i wzmocnienie więzi między mieszkańcami regionu.

Fundusz finansuje projekty współpracy międzynarodowej na polu kultury, nauki, badań i edukacji, wymiany młodzieży, promocji turystyki i współpracy transgranicznej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminy i samorządy lokalne, uczelnie, szkoły i inne instytucje publiczne oraz obywatele. Fundusz przyznaje także stypendia i środki na pobyty indywidualne artystów. Do końca 2012 r. Fundusz wsparł ponad 3700 projektów i ponad 1700 stypendiów i rezydencji artystów o łącznej wartości prawie 47 mln €.

Wersja XML