Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna Funduszu Wyszehradzkiego

Fundusz utworzono 9 czerwca 2000r.  - Štiřín (CZ)

Kraje Grupy Wyszehradzkiej:
Republika Czeska, Węgry, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka

Organy Funduszu:
Rada Ambasadorów
Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych

Organ wykonawczy:
Dyrektor wykonawczy (Karla Wursterová)
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Zbigniew Machej)

Organ administracyjny:
sekretariat

Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic

T: +421 259 203 811, –802
F: +421 259 203 805
E: viseg­rad­fundvisegradfund.org

Siedziba Funduszu:
Bratysława, Słowacja
Roczny Budżet:
€ 7.000.000 w 2012 roku (równe wkłady państw Grupy Wyszehradzkiej)

Wersja XML