Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania dla Osób Niepełnosprawnych

 

 

DZIAŁANIA GMINY GOGOLIN 

dla

OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim               w Gogolinie, parter pokój nr. 6

47-320 GOGOLIN

ul. Krapkowicka 6

 

 TELEFON:  +48 77 40 76 805

 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej prowadzi działalność na dwóch płaszczyznach:

1.     pomocy osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej;

2.     nieodpłatnego wypożyczania sprzętu w ramach istniejącego magazynu;

Pierwsza z w/w płaszczyzn działania Wydziału realizowana jest za pośrednictwem takich działań jak:

  1. rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych, ustalanie metod i form jak najlepszego i najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb oraz udzielanie merytorycznych informacji osobom niepełnosprawnym, w tym także w domach tych osób.
  2. opracowanie i przeprowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych zapobiegających niepełnosprawności.
  3. aktywizowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Drugą płaszczyzną działania Wydziału jest nieodpłatne udostępnianie osobom niepełnosprawnym sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.

 

 

 

Wersja XML