Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ulgi i uprawnienia dla pracujących osób niepełnosprawnych

 

ulgi i uprawnienia dla

 

PRACUJĄCYCH  osób niepełnosprawnych

 

 

Gdy osoba niepełnosprawna (w stopniu znacznym, umiarkowanym lub z orzeczeniem równoważnym) podejmie pracę, to jej czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, oraz może korzystać z dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut i jest to czas wliczany do czasu pracy (czas pracy jest liczony jako pełny etat ośmiogodzinny). Nie narusza to przepisów Kodeksu Pracy.

 

 

Ponadto ma prawo do:

 

 1. dodatkowo urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym;

 

 1. skorzystania ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej jednak niż raz w roku (wówczas nie przysługuje dodatkowy urlop 10dni);

 

 1. zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności tych nie można wykonać po godzinach pracy;

 

 1. zwolnienia z pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności tych nie można wykonać po godzinach pracy;

  

 

Wynagrodzenie za czas powyższych zwolnień od pracy, oblicza się jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.

 

 

Wersja XML