Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

 

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Osoba niepełnosprawna  może, jak wszyscy inni, prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Dodatkowym dla niej udogodnieniem jest możliwość otrzymania pożyczki na jej rozpoczęcie. Warunkiem głównym jest wiek aktywności zawodowej tej osoby. Podstawowe informacje na ten temat oraz porady organizacyjno-prawne można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

 

Prowadzona działalność gospodarcza może mieć charakter:

 

 1. wytwórczy, budowlany, handlowy i usługowy, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej;

 

 1. rolniczy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub rozszerzenie tej działalności o rodzaj dotychczas nie prowadzony;

 

 1. polegający na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

 

 

 

Pożyczka może być udzielona na:

 

 1. podjęcie działalności po raz pierwszy;

 

 1. ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od dnia wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji – w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

 

W celu zapoznania się z innymi ważnymi informacjami związanymi z możliwością starania się o pożyczkę odsyłamy do lektury Informatora dla Osób Niepełnosprawnych – www.oidon.org.

 

 

 

…materiał opracowany na podstawie informacji zawartych w INFORMATORZE DLA NIEPEŁNOPSRWANYCH, wydanym przez O.I.D.N. w Krapkowicach.  

Wersja XML