Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przydatne adresy www

  przydatne adresy www :

 

Brak opisu obrazka  Portal dla Osób Niepełnosprawnych     www.niepelnosprawni.pl

 

Brak opisu obrazka  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji     www.integracja.org

 

Brak opisu obrazka  Ogólnopolska Baza Zakładów Pracy Chronionej     www.zpchr.pl

 

Brak opisu obrazka  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej       www.frdl.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Fundacja im. Stefana Batorego     www.batory.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Portal Pomocy Społecznej     www.ops.pl

 

Brak opisu obrazka  Wortal dotyczący wolontariatu     www.wolontariat.pl

 

Brak opisu obrazka  Sieć Centrów Wolontariatu     www.wolontariat.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce     www.filantropia.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki     ww.bdr.ngo.pl

 

Brak opisu obrazka  Polska Fundacja imienia Roberta Schumana     www.schuman.org.pl  

 

Brak opisu obrazka Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych –

        Stowarzyszenie Klon/Jawor

www.klon.org.pl

 

Brak opisu obrazka  Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

www.popon.pl

 

Brak opisu obrazka  Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

www.splot.ngo.pl

Wersja XML