Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Otwartych Drzwi w DSS

W drugą niedzielę października  na zaproszenie Pani Dyrektor DSS oraz Sołtysa Wsi Kamionek odbył się Dzień Otwartych Drzwi Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Jest to cykliczna uroczystość odbywająca się co roku. Rozpoczęła się modlitwą różańcową przygotowaną przez Proboszcza Parafii Kamień Śląski wraz z Mariankami przy Grocie na terenie domu. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na wspólną biesiadę przy muzyce. Dla dzieci przygotowano gry i zabawy oraz konkursy. Gościem specjalnym był zespół folklorystyczny „Walczanki” z Walec.  Zakończeniem dnia było wspólne grillowanie.

Organizatorami spotkania byli Dom Spokojnej Starości, Rada Sołecka Wsi Kamionek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek oraz Ksiądz Proboszcz Arnold Nowak z Parafii Kamień Śląski.

 

 

 

Brak opisu obrazka Dzień Otwartych Drzwi współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. „Wspólne działania wspomagające w kultywowaniu tradycji na lokalnym terenie wsi Kamionek”

Wersja XML