Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP za 2014 rok

Rozstrzygnięty został Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP za 2014 rok. Komisja konkursowa obradowała w siedzibie Oddziału Łódzkiego SEP, przewodniczył jej Andrzej Klaczkowski z Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.

Poniższe wyniki Konkursu opracowano na podstawie „Sprawozdania Komisji Konkursowej Kół z weryfikacji „Konkursu o tytuł najaktywniejszego Koła SEP’ za rok 2014”.

Skład komisji konkursowej

Struktura kół zgłoszonych do konkursu

W konkursie uczestniczyło 37 Kół z 13 oddziałów:

Zestawienie części wyników konkursu

Tab. 2. Grupa „B” (koła zakładowe od 31 do 60 członków)

Nazwa Koła

(imię i nazwisko prezesa)

Oddział

Lokata

Koło SEP przy WAT (Stanisław Konatowski)

EIT - Warszawa

I

Koło SEP nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej (Jerzy Leszczyński)

Wrocławski

II

Koło SEP nr 45 przy Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG (Artur Kozłowski)

Zagł. Węgl.

III

Koło SEP nr 1 przy PSE Południe (Andrzej Czajkowski)

Zagł. Węgl.

IV

Koło SEP nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki O. Wrocławski (Krzysztof Kogut)

Wrocławski

V

Koło SEP nr 26 przy PGE Elektrownia Opole (Dariusz Lewicki)

Opolski

VI

Koło SEP przy RWN Kielce (Zygmunt Maj)

Kielecki

VII

Koło SEP nr 31 przy EMITEL Sp. z o.o. (Józef Borowiak)

Poznański

VIII

Koło SEP nr 1 przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” Kraków S.A. (Zbigniew Bisikiewicz)

Krakowski

IX

Koło SEP nr 24 Region Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielski przy Tauron Dystrybucja S.A. (Andrzej Bonkosch)

Opolski

X

 

Informacja ze strony www.sep.com.pl

Wersja XML