Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok `15

W dniu 6 września w sołectwie Chorula odbyły się Gminne Dożynki 2015. Tradycyjnie, przygotowano piękne korony żniwne, wozy korowodowe i dekoracje dożynkowe. Podczas żniwnioka ogłoszono wyniki konkursów dożynkowych. Konkursy ogłoszone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i Burmistrza Gogolina mają na celu wspieranie i promowanie tradycyjnego rękodzieła i lokalnej sztuki ludowej. Komisja konkursowa dokonała oceny koron żniwnych, wozów korowodowych i wystaw płodów rolnych. My na liście nagrodzonych znaleźliśmy się na następujących miejscach:

 

I. w kategorii „KORON ŻNIWNYCH”

korona ziarnkowa

I miejsce - Odrowąż i Kamień Śląski. Nagrody po 500 zł. 

korona mieszana

I miejsce - Chorula, Karłubiec, Zakrzów. Nagrody po 500 zł.

II miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Strzebniów. Nagrody po 400 zł.

Wyróżnienia – korona – dzieło Emerytek ze Strzebniowa. Nagroda 200 zł.

 

II.w kategorii „WOZY KOROWODOWE”

I miejsce – Chorula, Karłubiec. Nagrody po 200 zł.

II miejsce - Kamień Śląski, Kamionek, Odrowąż, Zakrzów. Nagrody po 150 zł.

III miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Malnia, Obrowiec, Strzebniów. Nagrody po 100 zł.

 

III. w kategorii „WYSTAWA PŁODÓW”

I miejsce – Chorula, Malnia, Zakrzów. Nagrody po 200 zł.

II miejsce – Dąbrówka, Kamień Śląski, Karłubiec, Odrowąż, Strzebniów. Nagrody po 150 zł.

III miejsce - Górażdże, Kamionek, Obrowiec. Nagrody po 100 zł.

 

Wyróżnienia:

Nagrody dodatkowe: 

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, 

Publiczne Przedszkole nr 3 Gogolinie, 

Publiczne Przedszkolne w Malni, 

Zespół „Aksamitki” z Malni, 

Świetlica Młodzieżowa w Choruli, 

Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” z Kamionka 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie, 

Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie.

Nagrody po 150 zł. 

 

 

Wersja XML