Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

W dniu 22.09.2015r.(tj. wtorek) o godzinie 19.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w świetlicy w Kamionku, w celu omówienia rozplanowania Funduszu Sołeckiego na rok 2016

      Porządek zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Wiejskiego
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania wiejskiego
 5. Omówienie propozycji do Funduszu Sołeckiego na rok 2016
 6. Przyjęcie uchwał
 7. Wolne wnioski
 8. Zakończenie Zebrania Wiejskiego                           

                                                                                         Zwołujący zebrania                                                                                                                                                                                Sołtys Wsi Kamionek                                                                                                                                                               Sabina Kauf                                               

Wersja XML