Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dożynki - Żniwniok 2015.

       6 września gminne dożynki odbyły się w sołectwie Chorula. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, po czym korowód dożynkowy przeszedł na boisko sportowe. Oficjalną część rozpoczął Burmistrz Joachim Wojtala.Po części oficjalnej rozpocząły się  konkursy w kategoeiach: 

„korony żniwne”        „wozy korowodowe”        „wystawa płodów''

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu, oraz zdjęcia z przygotowań społeczników z Odrowąża i przebiegu dożynek w Choruli.

 

 

 

Protokół komisji konkursowej z dnia 6 września 2015 r.
Komisja konkursowa Święta Plonów „Gminne Dożynki – Chorula 2015” w składzie:
1. Edeltrauda Krupop Przewodnicząca Jury
2. Grażyna Czekała Członek
3. Marta Wiora Członek
4. Gizela Sapok Członek
5. Beata Dyla Członek
6. Jerzy Rej Sekretarz Jury
po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych elementów zgłoszonych do konkursu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I. w kategorii „KORON ŻNIWNYCH”
 korona ziarnkowa
I miejsce - Odrowąż i Kamień Śląski.
Nagrody po 500 zł.
 korona mieszana
I miejsce - Chorula, Karłubiec, Zakrzów.
Nagrody po 500 zł.
II miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Kamionek, Malnia, Obrowiec, Strzebniów.
Nagrody po 400 zł.
Wyróżnienia – korona – dzieło Emerytek ze Strzebniowa.
Nagroda 200 zł.
II. w kategorii „WOZY KOROWODOWE”
I miejsce – Chorula, Karłubiec.
Nagrody po 200 zł.
II miejsce - Kamień Śląski, Kamionek, Odrowąż, Zakrzów.
Nagrody po 150 zł.
III miejsce – Dąbrówka, Górażdże, Malnia, Obrowiec, Strzebniów.
Nagrody po 100 zł.
III. w kategorii „WYSTAWA PŁODÓW”
I miejsce – Chorula, Malnia, Zakrzów.
Nagrody po 200 zł.
II miejsce – Dąbrówka, Kamień Śląski, Karłubiec, Odrowąż, Strzebniów.
Nagrody po 150 zł.
III miejsce - Górażdże, Kamionek, Obrowiec.
Nagrody po 100 zł.
Wyróżnienia:
Nagrody dodatkowe:
 Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie,
 Publiczne Przedszkole nr 3 Gogolinie,
 Publiczne Przedszkolne w Malni,
 Zespół „Aksamitki” z Malni,
 Świetlica Młodzieżowa w Choruli,
 Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” z Kamionka
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie,
 Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie.
Nagrody po 150 zł.
IV. Pozostałe uwagi
Nagrody specjalne:
 Sołectwo Chorula za organizację Dożynek – 1 000zł,
 Gminny Ośrodek Kultury za przygotowanie wioski artystycznej w Choruli – 1 000zł.

Wersja XML