Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie mieszkańców dzielnicy Gogolin-Karłubiec

Zawiadamiam, iż w dniu 14 października 2015r.
o godz.17.00 (II termin zebrania 17.30)
w świetlicy - przybudówce Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Gogolinie - Karłubcu
odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy Gogolin-Karłubiec.

Porządek zebrania

1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.
5. Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania mieszkańców i jego przyjęcie.
6. Uchwalenie wniosków do budżetu gminy na rok 2016.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Gogolin-Karłubiec

Waltrauda Wicher

Wersja XML