Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Centrala: +48 77 40 76 800

Fax: +48 77 46 66 247

KIEROWNICTWO URZĘDU

Joachim Wojtala

Burmistrz

77 40 76 814

Krzysztof Reinert

Zastępca Burmistrza

77 40 76 814

Bogusław Leśkiewicz

Sekretarz

77 40 76 811

Renata Hasse

Skarbnik 77 40 76 816

Beata Kowalczyk

Zastępca Skarbnika 77 40 76 821

SEKRETARIAT

Monika Buk

Sekretariat

77 40 76 814

BIURO RADY

Piotr Czok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie

77 40 76 810

Weronika Biela

Biuro Rady Miejskiej

77 40 76 809

WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

Dorota Lubczyk

Administracja, Kadry

77 40 76 817

Justyna Depta

Archiwum, Biuro Podawcze

77 40 76 841

Anna Gebauer

Sonia Lipianin

Biuro Podawcze

77 40 76 812

Katarzyna Karbownik

Biuro Podawcze, BHP

77 40 76 839

Joanna Stachura

Archiwum, Administracja 77 40 76 827

WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI

Robert Smiatek

Obsługa inwestorów

77 40 76 824

Patrycja Bugno

Działalność gospodarcza

77 40 76 843

Katarzyna Lindhorst

Promocja gminy

77 40 76 834

Ewa Zdyb

Wnioski unijne

77 40 76 836

Agata Janik 

Szymon Hajdasz

Paula Hołubowicz

Promocja gminy

77 40 76 807

77 40 76 833

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA I NIERUCHOMOŚCI

Radosław Delinowski

Drogi, inwestycje

77 40 76 830

Jerzy Rej

Nieruchomości, rolnictwo

77 40 76 829

Bernadeta Janik

Planowanie przestrzenne

77 40 76 835

Jadwiga Tabor-Jankowiak Oświetlenie uliczne,
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi
77 40 76 832
Jacek Dłubak

Przetargi, zamówienia publiczne

77 40 76 838

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Waldemar Lis

Ochrona środowiska, decyzje środowiskowe

77 40 76 831

Anna Piosek

Gminny Koordynator POP

77 40 76 840

Magdalena Szewczyk

Gminny Koordynator POP

77 46 66 593

Magdalena Jaworska-Lakota

Ochrona środowiska, zieleń miejska

77 40 76 805

WYDZIAŁ FINANSOWY

Lucyna Szymała

Finanse

77 40 76 842

Sonia Gala

Finanse

77 40 76 845

Monika Kozok Finanse

77 40 76 844

Krystyna Kuźnia

Podatki

77 40 76 848

Agnieszka Dubiniak

Podatki

77 40 76 849

Sylwia Zelent

Podatki

77 40 76 819

Magdalena Guz

Podatki

77 4076 853

Teresa Wąsek

Finanse

77 40 76 818

Krzysztof Madej

Finanse

77 40 76 825

Maria Fox

Gospodarka odpadami

77 40 76 850

Iwona Pierzchała

Gospodarka odpadami

77 40 76 851

Edyta Kozdraś

Finanse

77 40 76 854

Gizela Kampa

Finanse

77 40 76 855

Beata Gurazdowska

Kasa

77 40 76 801

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

I URZĄD STANU CYWILNEGO

Urszula Piosek

Akty Stanu Cywilnego

77 40 76 804

Bożena Kokoszka

Dowody osobiste/Meldunki

77 40 76 826

Agata Tworkowska

Dowody osobiste/Meldunki 77 40 76 828

WYDZIAŁ OŚWIATY, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Anna Lechowicz

Oświata

77 40 76 803

Karina Cebula-Gajowy

Dydaktyka – szkoły podstawowe
i przedszkola

77 40 76 837

Beata Worotniak

Ochrona zdrowia

77 40 76 858

Jolanta Mistygacz

Oświata

77 40 76 815

STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Adrian Lipka

Informatyk

77 40 76 808

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH

Elżbieta Mikitów Pakura

Aleksandra Jagodzińska

Radca Prawny

77 40 76 820

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

Tadeusz Byrski

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne

77 40 76 823

Malgorzata Malkusz

Obrona cywilna i OSP

77 40 76 802

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDCZEJ

Urszula Killman

Kontrola wewnętrzna

77 40 76 806

 

 

 


 

Wersja XML