Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie firmy Radpol

W dniu 17 listopada  odbyło się szkolenie firmy RADPOL na temat" Prezentacja wyrobów firmy RADPOL „ dedykowanych dla energetyki zawodowej oraz przemysłu" w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Właściwości produktów z usieciowanego polietylenu,

2. Zestawy montażowe SN i nN,

3. Zastosowanie produktów termokurczliwych takich jak: rury, kształtki, płaty itp.

4. Osprzęt kablowy (złączki i końcówki kablowe)

5. Izolatory ceramiczne i kompozytowe

6. Strunobetonowe żerdzie wirowane

7. Pokaz filmów z montażu wybranych wyrobów

8. Część praktyczna spotkania

9. Montaż mufy przelotowej SN typu JHP-20-CX1 120-240

Szkolenie poprowadzi Pan Rafał Wera

 

 

Wersja XML