Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie

OGŁOSZENIE

             W dniu 30.12.2015r.(tj. środa) o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w świetlicy w Kamionku.

      Porządek zebrania:

 1. Otwarcie
 2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Wiejskiego
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania wiejskiego
 5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za rok 2015               
 6. Przedstawienie bieżącego planu na rok 2016
 7. Podjęcie uchwał
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego                                         

                                                                                                                    Zwołujący zebrania                                                                                                                                                          Sołtys Wsi Kamionek                                                                                                                            Sabina Kauf                                               

Wersja XML