Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie

Dnia 07.03.2016r. o godzinie 18.00 w Sali DFK odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Kamienia Śląskiego. Głównym tematem spotkania było przyjęcie Planu Rozwoju Wsi Kamień Śląski na lata 2015- 2023 oraz sprawozdania z działalności sołtysa.  W zebraniu uczestniczyły 33 osoby. Obecny był także Burmistrz Gogolina - Joachim Wojtala oraz dzielnicowy Posterunku Policji w Gogolinie sierż. szatb. Łukasz Borończyk.

Podcza zebrania policjant z Gogolina rozdał mieszkańcom ankiety dotyczące bezpieczeństwa oraz zagrożeń w naszej miejscowości, przekazując jedmnocześnie numer kontaktowy, pod który mozna dzwonić w prtzypadku stwierdzenia jakichkolwiek niewłaściwości (Posterunek Policji w Gogolinie, ul. Krapkowicka 4, tel. 77 4 666 207)

 

 

 

 

Wersja XML