Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie TAVRIDA Opole

W dniu 18 marca odbyło się szkolenie firmy TAVRIDA  w  siedzibie Oddziałowej Dyspozycji Ruchu w Opolu w  Tauron Dystrybucja S.A.. Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Reklozer jako element poprawy wskaźników jakości energii elektrycznej.

2. Funkcje reklozera KTR w sieci promieniowej, pierścieniowej i w odgałęzieniu.

3. Wyposażenie stanowiska słupowego z reklozerem KTR.

4. Cechy funkcjonalne reklozera KTR istotne z punktu widzenia pracy Dyspozytora:

- zdarzenia związane z pracą reklozera przesyłane do Centrum Dyspozytorskiego, - zdarzenia związane z pracą sieci SN (wykrywanie awarii),

- blokowanie/odblokowanie zabezpieczeń,

- blokowanie/odblokowanie automatyki SPZ,

- blokada monterska,

- możliwe niepowodzenia sterowania wyłącznikiem,

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy sterującej reklozera,

- GAZ – aparatura do awaryjnego załączenia reklozera.

5. Krótka charakterystyka nowej aparatury produkcji Tavrida Electric:

- wyłącznik TRW, jako reklozer wnętrzowy

- łącznik KTW27 z czujnikiem prądów zwarcia i łącznością radiową

Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Adamczyk

 

 

Wersja XML