Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejsze koło SEP 2016 rok (za 2015 rok)

Rozstrzygnięty został "Konkurs na najaktywniejsze koło SEP" w roku 2015. Komisja konkursowa obradowała w siedzibie Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, pod przewodnictwem kol. Andrzeja Klaczkowskiego z w/w oddziału.

Poniższe wyniki konkursu opracowano na podstawie sprawozdania Komisji Konkursu Kół.

Skład komisji konkursowej

Struktura kół zgłoszonych do konkursu
W konkursie uczestniczyły 42 koła z n/w Oddziałów:

Zestawienie wyników konkursu

Tab. 2. Grupa "B" (koła zakładowe od 31 do 60 członków)

Nazwa Koła (imię i nazwisko prezesa)

Oddział

Lokata

Koło Zakładowe SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej
/prezes Stanisław Konatowski/

Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji

I

Koło SEP nr 46 przy Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
/prezes Artur Kozłowski/

Zagłębia Węglowego

II

Koło SEP nr 70 przy Politechnice Wrocławskiej /prezes Jerzy Leszczyński/

Wrocławski

III

Koło SEP nr 1 przy Instytucie Elektrotechniki /prezes Krzysztof Kogut/

Wrocławski

IV

Koło SEP nr 1 przy PSE SA Oddział w Katowicach /prezes Andrzej Czajkowski/

Zagłębia Węglowego

V

Koło SEP przy RWN Kielce /prezes Zygmunt Maj/

Kielecki

VI

Koło SEP nr 26 przy Elektrowni Opole /wiceprezes Artur Tokarczyk/

Opolski

VII

Koło SEP nr 24 Region Strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielski przy TAURON Dystrybucja S.A. /prezes Andrzej Bonkosch/

Opolski

VIII

Koło SEP nr 31 przy EMITEL Sp. z o.o. /prezes Józef Borowiak/

Poznański

IX

Koło Zakładowe SEP przy PGE Dystrybucja Skarżysko- Kamienna
/prezes Piotr Brzeziński/

Radomski

X

Koło SEP nr 1 przy Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt" Kraków S.A. /prezes Zbigniew Bisikiewicz/

Krakowski

XI

Informacja ze strony www.sep.pl

Wersja XML