Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne "Kamyki"

Z inicjatywy mieszkańców Kamienia Śląskiego w dniu 2 lipca 2015 roku zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ''KAMYKI''.

Stowarzyszenie utworzyło sekcję piłki nożnej drużyny młodzików oraz sekcję siatkarską uczestniczącą od dziesięciu lat w rozgrywkach Krapkowickiej Amatorskiej Ligi Siatkowej. Utworzono także sekcję Strongmen.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

a) prowadzenie działalności sportowej wśród  mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży całego kraju oraz upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

b) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie i innych dyscyplin sportowych,

c) propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych  wśród  dzieci i młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej,

d) promocja sportu i turystyki oraz rywalizacji sportowej według zasad fair play,

e) organizacja zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych oraz turystycznych,

f) organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych,

g) stworzenie platformy wspólnej dla środowisk piłkarskich oraz wyczynowych sportowców, jak również  nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach działalności,

h) wpieranie młodych talentów  i promocja młodych sportowców oraz  ich osiągnięć,

i) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych imprez, zawodów sportowych i wyjazdów,

j) wydawanie publikacji,

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

b) organizację zawodów sportowych oraz turystyki, rekreacji i spotkań kulturalnych,

c) prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej oraz występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych  władz i urzędów w sprawach organizacji imprez i zawodów wynikających z celów wymienionych w paragrafie 2 pkt.1 e ,f.

d) wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych,

e) organizację szkoleń, prelekcji, pokazów i spotkań z zawodnikami mających na celu propagowanie piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych,

f) podejmowanie działań promujących młodych sportowców, stworzenie im możliwości brania udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych na terenie Polski.

g) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

h) współpracę z innymi organizacjami na terenie miejscowości, gminy, powiatu, kraju i międzynarodowymi o  zbliżonych celach działalności,

i) organizowanie i prowadzenie szkoleń i wykładów dla innych organizacji i  instytucji zainteresowanych realizacją zadań zgodnych z celami  wymienionymi w paragrafie 2 pkt 1,

j) realizację własnych projektów zgodnych z celami wymienionymi w paragrafie 2 pkt 1,

k) nadawanie odznak organizacyjnych,

l) inne działania realizujące cele statutowe,

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Marcin Madziała         - Prezes Zarządu
 2. Tomasz Kurek           - Wiceprezes Zarządu
 3. Piotr Nogły                - Wiceprezes Zarządu
 4. Dawid Gembski         - Sekretarz Zarządu
 5. Klaudia Lysek           - Skarbnik Zarządu
 6. Kamil Sowada           - Członek Zarządu
 7. Adam Szpak             - Członek Zarządu
Wersja XML