Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rewitalizacji - aktualizacja

Brak opisu obrazka

Aktualizacja 27.10.2016.

PDFWyniki zapytania ofertowego na usługę biegłego rewidenta.pdf
 

Aktualizacja 12.10.2016.

DOCXOferta biegly rewident.docx

DOCXZapytanie biegły rewident.docx

XLSZal nr 1 Wzor załączników do sprawozdania okresowego.xls

DOCZal nr 1 Wzór sprawozdania okresowego.doc

DOCXZał. nr 2 do umowy Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta.docx
 

Aktualizacja 29.09.2016.

Analiza udziału społecznego w procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020

PDFAnaliza_konsultacje_społeczne_Diagnoza.pdf
 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

PDFRaport z konsultacji społecznych II.pdf
PDFSkan - Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych.pdf
PDFUwagi GOZ - skan.pdf
 

Aktualizacja 14.09.2016.

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”.

Aktualizacja 8.09.2016.

DOCXZapytanie_debata_druk.docx

DOCXZapytanie_debata_catering.docx

DOCXOferta_debata_prelegenci.docx

DOCXOferta_debata_druk.docx

DOCXOferta_debata_catering.docx
DOCXZapytanie_debata_prelegenci.docx
 

Aktualizacja 5.09.2016.

Drodzy mieszkańcy!

Dokładając wszelkich starań aby Lokalny Program Rewitalizacji był kompleksową odpowiedzią na zdiagnozowane problemy w mieście, czekamy na Państwa pomysły. Zapraszamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które Państwa zdaniem, mogą przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów i znacząco wpłynąć na rozwój naszego miasta. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i inicjatyw w szeroko rozumianej sferze społecznej, gospodarczej czy przestrzennej.

Szczegółowa analiza miasta ujęta została w diagnozie Gogolina.  Na podstawie danych statystycznych dla poszczególnych obszarów Gogolina wyznaczono obszary, które charakteryzują się wyższymi aniżeli w innych rejonach miasta wskaźnikami negatywnych zjawisk w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej czy funkcjonalno- przestrzennej. Rys. 1 prezentuje podział miasta na analizowane obszary. Rys. 2 prezentuje wyznaczony obszar rewitalizacji.

Propozycje przedsięwzięć, wypełnione na Formularzu zgłoszeniowym przyjmowane są do 08.09.2016r., w wersji elektronicznej na adres: lub papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 774076836.

Rysunek 1. Miasto Gogolin w podziale na analizowane obszary.

Brak opisu obrazka
Rysunek 2. Wyznaczony obszar rewitalizowany miasta Gogolin.

Brak opisu obrazka

Aktualizacja 5.09.2016.

Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Wygłoszenie prelekcji oraz udział w dyskusji podczas debaty poświęconej Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020. Opis przedmiotu zamówienia:

DOCXZapytanie_debata_prelegenci.docx
DOCXOferta_debata_prelegenci.docx
 

Aktualizacja 2.09.2016.

Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą Gogolina, opracowaną w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 - 2020. Uwagi do treści niniejszego dokumentu można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag i przesłanie go na adres e-mail: do dnia 9 września 2016r.

PDFDiagnoza - Miasto Gogolin V3.pdf

DOCXformularz uwagi do diagnozy.docx
 

Aktualizacja 26.08.2016.

Dziękujemy mieszkańcom, za wzięcie udziału w kolejnym spotkaniu warsztatowo-konsultacyjnym dotyczącym Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin. W atmosferze twórczej burzy mózgów wpłynęły pierwsze zgłoszenia przedsięwzięć i inicjatyw ważnych dla mieszkańców naszego miasta. Zachęcamy do zgłaszania pomysłów, które Waszym zdaniem pomogą rozwiązać istniejące problemy obszarów zdegradowanych i przyczynią się do rozwoju Gogolina. Inicjatywy mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i działań społecznych.

Uzupełnione formularze zgłoszeniowe przedsięwzięć/projektów  do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin należy przesłać go do dnia: 2 września 2016r. na adres e-mail: , bądź złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. W najbliższych dniach opublikowana zostanie diagnoza sytuacji w mieście wraz z możliwością zgłaszania uwag.

DOCformularz projekty.doc

DOCXformularz projekty.docx
 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020

Projekt: „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolin”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Nasze miasto to wspólna przestrzeń, w której mieszkamy, pracujemy, ale także spędzamy wolny czas. My mieszkańcy wiemy najlepiej, jakie są słabe i lepsze strony tej przestrzeni, dlatego powinniśmy brać udział w jej tworzeniu. Teraz jest ku temu okazja: przygotowujemy Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020, w którym chcemy zawrzeć pomysły, dzięki którym przestrzeń miasta stanie się bardziej przyjazna dla wszystkich mieszkańców.
Nie bądźmy bierni – włączmy się w prace nad Programem!

Możemy:

 - wypełnić ankietę, ankieta do pobrania pod tym linkiem

 - wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych, np. na Stadionie Miejskim w Gogolinie,

 - przyjść na warsztaty i spotkania informacyjne dot. rewitalizacji, planowane w sierpniu,

 - zgłaszać swoje pomysły do programu lub wskazać zadania, które powinna zainicjować gmina,

 - zaopiniować projekt dokumentu, zgłosić uwagi.

Zadania (projekty, inicjatywy, pomysły), które znajdą się w dokumencie mają szanse na dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

PLAN PRACY NAD DOKUMENTEM :
Lipiec/Sierpień 2016 r. – przeprowadzamy diagnozę obszaru miasta, w ramach której zaplanowano:

 - zbieranie uwag mieszkańców w formie papierowej oraz elektronicznej,

 - grę miejską w Gogolinie pt. „Szlakiem białego złota” w dniu 29.07.2016 r., podczas której będziemy promować ideę    rewitalizacji oraz wiedzę nt. historii miasta

 - stoisko informacyjne podczas Dni Gogolina 31.07.2016r., w godz. 15.00-20.00,

 - ankiety dot. sytuacji w mieście.

Sierpień 2016 r. spotkania informacyjne, warsztaty, zgłaszanie pomysłów i zadań do programu.
03.08.2016 r. godz. 17.00-19.00, Urząd Miejski w Gogolinie - Spotkanie informacyjno- warsztatowe. Prezentacja wstępnej diagnozy Gogolina oraz możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców.
25.08.2016 r., godz. 17.00-19.00, Urząd Miejski w Gogolinie - Prezentacja i podsumowanie dotychczasowych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Wrzesień 2016 r.
Prezentacje, konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji – w tym: konsultacje na stronach internetowych, spotkanie z Radą Rozwoju Gminy Gogolin, prezentacja LPR na Sesji Rady Miejskiej.

Przekazanie dokumentu Zespołowi ds. rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

PRZYŁĄCZ SIĘ! MIEJ WPŁYW NA PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ ŻYJESZ!

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie

 

e-mail kontaktowy: rewitalizacja@gogolin.pl

Ankieta wersja do druku:

DOCXankieta_wersja_do_druku.docx
 

 

Wersja XML