Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Gogolińska Szwajcaria"

Zapraszamy do głosowania na zadanie dotyczące zagospodarowania "Gogolińskiej Szwajcarii"
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gogolina na rok 2017.

Uprawnionymi do głosowania są osoby, które ukończyły 16 rok życia i zameldowane są w mieście Gogolin na pobyt stały.

Głosowanie trwa od 17 października do 31 października 2016 r. i odbywa się na dwa sposoby (Ponieważ głosować można tylko jeden raz poniższe linki przeznaczone są dla osób, które nie oddały jeszcze swojego głosu):

1) drogą elektroniczną - Link do głosowania online na duże projekty

2) w formie papierowej poprzez postawienie znaku „X” na kartach do głosowania - Karta do głosowania

Na listach wybieramy Projekt D9 - Zagospodarowanie skrawka "Gogolińska Szwajcaria"

Poniżej koncepcja zagospodarowania terenu wykonana przez MOyE STUDIO PROJEKTOWE

PDFGogolińska Szwajcaria.pdf

Wersja XML