Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycieczka do Lubska

W dniach 19 – 20 maja br. członkowie Koła SEP nr 24  udali się na wycieczkę techniczno – turystyczną do Lubska. Pierwszym punktem wyprawy była wizytacja w firmie UESA Polska. Dyrektorzy Tomasz Gołębiewski i Radosław Bieszczak oprowadzili uczestników po zakładzie. Członkowie koła zobaczyli jak powstaje szeroki wachlarz rozłączników wnętrzowych SN – jedynego na rynku aparatu z teleskopową komorą gaszeniową, stanowiącego rozwiązanie o tak wysokiej skuteczności gaszenia łuku elektrycznego oraz jak powstaje stolarka drzwiowa do produkowanych przez nich stacji. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Uebigau-Wahrenbrück w Niemczech. Tam zobaczyli wszystkie fabryki grupy UESA - od obróbki metali kolorowych wykorzystywanych w ich rozwiązaniach, produkcję rozdzielnic nN  i SN, betoniarnię elementów stacji i farmę fotowoltaiczną.

 

 

Po wyczerpującym dniu członkowie koła udali się do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Brodach. Bardzo wyjątkowe miejsce, gdzie duch historii przeplata się nowoczesnością i komfortem. Obecnie działalność hotelarsko - gastronomiczna prowadzona jest tam w dwóch odrestaurowanych oficynach pałacowych. A odbudowa pałacu głównego, odbywa się tam do tej pory przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie  wykonano remont dachu oraz konstrukcji nośnej.

 

 

W drugim dniu uczestnicy wycieczki udali się do Zespołu Elektrowni Wodnych w Dychowie na rzece Bóbr. Dychów wybudowano w latach 1934 - 1936. Jest elektrownią szczytowo-pompową typu derywacyjnego: spiętrzone wody rzeki Bóbr przez jaz w Krzywańcu są prowadzone kanałem (20,4 km) do zbiornika retencyjnego w Dychowie; jego całkowita pojemność wynosi 4 mln metrów sześciennych wody, a moc zainstalowana to 91,3 MW. Tam przez dwie godziny członkowie koła zapoznali się z historią obiektu i jego przeznaczeniem w systemie elektroenergetycznym.

 

 

Wersja XML