Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żniwniok 2017

W dniu 10 września 2017 r. w Malni odbyły się uroczystości Święta Plonów „Żniwniok 2017”, nasza miejscowość także miała swoich przedstawicieli.

 

 

Dziękuję koleżance Sabinie Kauf za zdjęcia

Wyniki konkursów:

Wyniki:

W kategorii „koron żniwnych”:

I miejsce z wyróżnieniem: korona mieszana – dzielnica Gogolin – Karłubiec, korona ziarnkowa – sołectwo Odrowąż (nagrody po 700 zł).

I miejsce: korona ziarnkowa – sołectwo Kamień Śląski, korona kłosowa – dzielnica Gogolin – Strzebniów, korona mieszana – sołectwo Dąbrówka, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów, sołectwo Górażdże (nagrody po 500 zł).

II miejsce: korona mieszana – sołectwo Kamionek, sołectwo Obrowiec (nagrody po 300 zł).  

W kategorii „wozy korowodowe”:

I miejsce z wyróżnieniem za pomysłowość w wozach tematycznych – dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagroda 400 zł).

I miejsce: sołectwo Zakrzów, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Kamionek (nagrody po 300 zł).

II miejsce: sołectwo Chorula, sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Malnia, dzielnica Gogolin – Strzebniów (nagrody po 200 zł).

W kategorii „wystawa płodów”:

I miejsce: sołectwo Chorula, sołectwo Obrowiec, sołectwo Malnia, sołectwo Zakrzów, sołectwo Dąbrówka, dzielnica Gogolin – Karłubiec (nagrody po 200 zł).

II miejsce: sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Kamionek, sołectwo Górażdże, dzielnica Gogolin – Strzebniów (nagrody po 150 zł).

III miejsce: sołectwo Odrowąż (nagroda 100 zł).

Nagrodę specjalną za przygotowanie wozu korowodowego otrzymali: Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku, dzielnica Gogolin – Karłubiec „Cyganie” oraz sołectwo Zakrzów za „50 kwiatów na 50 – lecie Gogolina” (nagrody po 200 zł). Nagrodę specjalną za całokształt pracy w przygotowaniu Dożynek 2017 w wysokości 1400 zł otrzymało sołectwo Malnia. Komisja przyznała również nagrodę dodatkową dla sołectwa Chorula za wystawienie korony (200 zł).

W kategorii „kwiaty żywe” I miejsce zajęło sołectwo Chorula (350 zł), na II znalazło się Stowarzyszenie Kraina Białej Damy w Zakrzowie (300 zł), a na III miejscu uplasowali się gospodarze tegorocznego „Żniwnioka”, czyli sołectwo Malnia (250 zł). W kategorii „aranżacji artystycznych i kompozycji z kwiatów suchych i papierowych” I miejsce ex aequo zdobyło Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie oraz Dom Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku (nagrody po 350 zł). II miejsce zajęło Przedszkole „W Ogrodzie” w Kamionku (300 zł), a na III miejscu znalazły się ex aequo Świetlica Młodzieżowa w Malni i Świetlica Młodzieżowa w Choruli (nagrody po 250 zł). Komisja postanowiła również przyznać nagrodę specjalną dla Sołectwa Zakrzów, za aranżację „50 kwiatów na 50 – lecie Gogolina” (300 zł). Za udział w konkursie, wszyscy pozostali uczestnicy: Klub Seniora w Gogolinie, Świetlica Środowiskowa w Gogolinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, Nutka Cafe, PP nr 1 w Gogolinie, PSP nr 2 w Gogolinie, Oddział Przedszkolny w Malni, dzielnica Gogolin – Karłubiec, sołectwo Dąbrówka, sołectwo Odrowąż, Oddział Przedszkolny w Górażdżach, SPSP w Górażdżach, Świetlica Młodzieżowa w Gogolinie – Strzebniowie, Pokolenie Plus – Klub Aktywnych Seniorów z Malni, Choruli i Górażdży, Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu, sołectwo Kamień Śląski, sołectwo Zakrzów, oddział przedszkolny PSP nr 3 w Gogolinie – filia w Zakrzowie, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym”, Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie, sołectwo Obrowiec, Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Obrowcu –  otrzymali dyplomy i nagrody– karty podarunkowe o wartości 150 zł.

Informacja ze strony www.gogolin.pl

Na zakończenia dnia w naszej miejscowości odbyła się zabawa dożynkowa z DJ- em DENISEM na terenie sportowo - rekreacyjny pod altaną w Kamionku w podziękowaniu za wykonaną pracę. Na spotkanie wszystkich mieszkańców zaprosili Sołtys, Radny oraz Rada Sołecka z Kamionku.

 

 

Dziękuję koleżance Sabinie Kauf za zdjęcia

Wersja XML