Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie Wiejskie

W dniu 29.09.2017 (tj. piątek) o godz. 18.00  odbędzie się zebranie Wiejskie w świetlicy modzieżowej w Kamionku, w celu omówienia i rozplanowania Funduszu Sołeckiego na rok 2018.

Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania

2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolant    

3. Stwierdzenie ważności zebrania                 

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców 

5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania                                

6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego                                                                          

7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.                                                              

8. Uwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2018r. 

9. Wolne wnioski                                                                                                                

10. Zamknięcie obrad.

                                                                                        Zwołujący zebranie                                                                                                                                                                                               Sołtys Wsi Kamionek                                                                                                                                                                                             Sabina Kauf.

Wersja XML