Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Otwartych Drzwi w Domu Spokojnej Starości

W dniu 8 października Dyrektor DSS oraz Sołtys Wsi Kamionek zaprosiły na Dzień Otwartych Drzwi Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Jest to cykliczna uroczystość odbywająca się co roku. Rozpoczęła się modlitwą różańcową prowadzoną przez Proboszcza Parafii Kamień Śląski wraz z Mariankami. Następnie wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali z Sewerynem przy kawie i ciastku. Wystąpił także Zespół GAGATKI z Domu Spokojnej Starości z przedstawieniem pt. ”Pan Hilary” po śląsku. Zakończeniem dnia było wspólne grillowanie przy muzyce.

Organizatorami spotkania byli Dom Spokojnej Starości, Sołtys wraz z Radą Sołecką Wsi Kamionek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek, Siostra Wiktoria z Mariankami oraz Ksiądz Proboszcz Arnold Nowak z Parafii Kamień Śląski.

 

 

Dziękuję koleżance Barbarze Komandzik za zdjęcia

Brak opisu obrazka Dzień Otwartych Drzwi w Domu Spokojnej Starości  współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. „Organizacja działań kulturalnych w sołectwie Kamionek”

Wersja XML