Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz Sołecki 2018

Fundusz sołecki na rok 2018:

 

1. Zakup paliwa do sprzętu koszącego   -   400zł

2. Serwis i konserwacja sprzętu koszącego  -  150zł

3. Zakup części oraz innych akcesorii potrzebnych do sprzętu koszącego  -  200zł

4. Uszycie strojów ludowych dla sołectwa  -  1000zł

5. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa  -  10 200zł

6. Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kamionku na ul. Ogrodowej - 23 833,82

7. Zakup namiotu biesiadnego dla Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku na potrzeby mieszkańców sołectwa   -  4 000zł

 

Łączna kwota : 39 783, 82

Wersja XML